Serbia

Food safety law 

 Law on agriculture and rural development

Law on genetically modified organisms

Law on plant health

Law on plant nutrition products and soil enhancers

Law on plant protection products

Law on plant nutrition products and soil enhancers

Law on plant protection products

Law on wine

Наредбу о престанку важења наредбе о спровођењу мера заштите шума и биља од штетног инсекта губара (lymantria dispar l.)

Правилник о допуни правилника о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

Правилник о квалитету хране за животиње

Правилник о начину и условима уписа и вођења регистра

Правилник о обрасцу и садржини захтева за упис у регистар дистрибутера и увозника средстава за заштиту биља и садржини тог регистра

Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

Правилник о престанку важења одређених правилника

Правилник о условима за декларисање, означавање и рекламирање хране за животиње

Правилник о условима за добробит животиња

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести

Правилник о утврђивању програма мера здравствене заштите животиња за 2010. годину

Уредба о престанку важења уредбе о регистру пољопривредних газдинстава

Уредбу о утврђивању програма мера за дугорочно кредитирање пољопривредне производње у 2010. и 2011. години

Уредбу о утврђивању програма мера за субвенционисање камате за краткорочно кредитирање пољопривредне производње у 2010. години

Forestry development strategy for the Republic of Srpska

instrukcija o uzimanju uzoraka

Monitoring i sluzbena kontrola-29.12.09

The national forest inventory of the Republic of Serbia

Инструкцијa о смањеној учесталости физичких прегледа пошиљака одређених производa

Историја и географија српског вина

Сензорно оцењивање вина

Стратегија развоја шумарства Републике Србије

Сузбијање губара

National Strategy for Agriculture_Serbia