Sheep Breeding Day, Macedonia 2008

dsc_0843_resizemavrovo-galicnik-2008-084_resizemavrovo-galicnik-2008-083_resizemavrovo-galicnik-2008-080_resizemavrovo-galicnik-2008-078_resizedsc_0016_resizedsc_0015_resizedsc0028410_resizedsc002434_resizedsc_0864_resizedsc_0863_resizedsc_0862_resize